בתקשורת

במסגרת תכנית – מעצבים תרבות

אדריכלות ישראלית – הדור הבא

במסגרת פסטיבל האוכל

במסגרת בתים מבפנים